CDC::SetPolyFillMode

int SetPolyFillMode ( int nPolyFillMode );

Wartość zwracany

Poprzedniego trybu wypełniania, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nPolyFillMode

Określa nowy tryb napełniania. Wartość ta może być alternatywny lub ZAWIJANIA. Tryb domyślny ustawiono w systemie Windows jest ALTERNATYWNA.

Uwagi

Ustawia tryb Wielokąt wypełnianie.

Gdy tryb Wielokąt wypełniania jest ALTERNATYWNA, system wypełnia obszar między stron nieparzystych i parzystych wielokąt w każdym wierszu skanowania. Oznacza to, że system wypełnia obszar między pierwszym i drugim po stronie, między stronie trzeciej i czwartej i tak dalej. Tryb ten jest domyślnie.

Gdy tryb Wielokąt wypełniania jest ZAWIJANIA, system używa kierunek, w którym rysunek został narysowany, aby określić, czy należy wypełnić obszar. Każdy segment linii wielokąta jest rysowany w zegara lub wskazówek zegara. Ilekroć umowną linią wyznaczoną z zamkniętych przestrzeni na zewnątrz rysunek przechodzi zegara odcinka, licznik jest zwiększany o jeden. Gdy linia przechodzi przez segment linii zegara, wynik zliczenia jest zmniejszana. Obszar jest wypełniany, jeśli liczba jest niezerowa, gdy wiersz osiągnie poza rysunek.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetPolyFillMode, CDC::PolyPolygon, :: SetPolyFillMode

Index