CDC::setPixel

COLORREF SetPixel ( int x, int y, COLORREF crColor );

COLORREF SetPixel ( pkt pkt, COLORREF crColor );

Wartość zwracany

Wartości RGB koloru, że punkt jest rzeczywiście malowane. Wartość ta może być inna niż określona przez crColor , jeśli używany jest przybliżeniem tego koloru. Jeśli funkcja nie powiedzie się, (jeśli punkt znajduje się poza regionem przycinania), wartość zwracany jest –1.

Parametry

x

Określa logiczne współrzędna x punktu do.

y

Określa logiczne współrzędna y punktu do.

crColor

Określa kolor używany do malowania punktu.

punkt

Określa logiczne - współrzędnych x i y-punktu mają zostać ustalone. Można przekazać struktury punkt lub obiekt CPoint dla tego parametru.

Uwagi

Ustawia piksela w punkcie określono zbliżenia najbliższy kolor okreolony przez crColor. Punkt musi być w regionie przycinania. Jeśli punkt nie jest wycinany obszar, funkcję nie robi nic.

Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcję SetPixel . Aby sprawdzić, czy urządzenie obsługuje SetPixel, wywołania funkcji członek GetDeviceCaps dla systemów z indeksem RASTERCAPS i sprawdzić wartość zwracany Flaga RC_BITBLT.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetDeviceCaps, CDC::GetPixel, :: SetPixel, punkt, CPoint

Index