CDC::SetMiterLimit

BOOL SetMiterLimit ( pływaka fMiterLimit );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

fMiterLimit

Określa nowy próg ścięcia kontekstu urządzenia.

Uwagi

Ustawia limit długości progu ścięcia sprzężenia dla kontekstu urządzenia. Długość progu ścięcia jest zdefiniowana jako odległość od punktu przecięcia ścian linii wewnątrz sprzężenia do przecięcia ścian linii na zewnątrz sprzężenia. Próg ścięcia jest dozwolony maksymalny stosunek długości progu ścięcia, aby szerokość linii. Domyślnym progiem ścięcia jest 10.0.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetMiterLimit, :: SetMiterLimit

Index