CDC::SetMapperFlags

DWORD SetMapperFlags ( DWORD dwFlag );

Wartość zwracany

Poprzednią wartość flagi mapowania czcionek.

Parametry

dwFlag

Określa, czy mapowania czcionek próbuje dopasować czcionki proporcji wysokooci i szerokooci do urządzenia. Gdy wartość ta jest ASPECT_FILTERING, mapowania wybiera tylko czcionki, których aspekt x i y aspekt zgodna z określonego urządzenia.

Uwagi

Zmiany metody używane przez funkcję mapowania czcionek podczas konwertuje logiczne czcionek czcionkę fizyczne. Aplikacja do spowodowania mapowania czcionek próbuje wybrać tylko czcionki fizycznej, który dokładnie odpowiada proporcji określonego urządzenia, można użyć SetMapperFlags.

Aplikacja, która używa tylko czcionki rastrowe można użyć funkcji SetMapperFlags do zapewnienia, że czcionka wybrana przez funkcję mapowania czcionek jest czytelny na określonym urządzeniu i atrakcyjny. Aplikacje używające czcionki skalowalne (TrueType) zwykle nie należy używać SetMapperFlags.

Jeśli czcionka nie fizycznego ma współczynnik proporcji, zgodna ze specyfikacją czcionką logiczne, GDI wybiera nowych proporcje i wybiera czcionkę, która pasuje do tego nowego współczynnika proporcji.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: SetMapperFlags

Index