CDC::SetBrushOrg 

CPoint SetBrushOrg ( int x, int y );

CPointSetBrushOrg (pkt,pkt);

Wartość zwracany

Poprzednie pochodzenia pędzla w jednostkach urządzenia.

Parametry

x

Określa współrzędną x (w jednostkach urządzenia) pochodzenia nowe. Tę wartość należy do przedziału.

y

Określa współrzędną y (w jednostkach urządzenia) pochodzenia nowe. Tę wartość należy do przedziału.

punkt

Określa współrzędne x i y nowych pochodzenia. Każda wartość należy do przedziału. Można przekazać struktury punkt lub obiekt CPoint dla tego parametru.

Uwagi

Określa pochodzenie, który GDI przypisze do następnego pędzla, że aplikacja wybiera do kontekstu urządzenia.

Domyślnie koordynuje pochodzenia pędzla są (0, 0). Aby zmienić pochodzenia Pędzel, wywołania funkcji UnrealizeObject dla obiektu CBrush , wywołanie SetBrushOrg, a następnie wywołać funkcję Państwa WybierzObiekt wybór pędzla do kontekstu urządzenia.

Nie należy używać SetBrushOrg z zapasów CBrush obiektów.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CBrush, CDC::GetBrushOrg, CDC::SelectObject, CGdiObject::UnrealizeObject, punkt CPoint

Index