CDC::SetBou&ndsRectnbsp;

UINT SetBoundsRect ( LPCRECT lpRectBounds, UINT flagi );

Wartość zwracany

Bieżący stan prostokąta obwiedni, jeśli funkcja jest pomyślne. Podobnie jak flagiwartość zwracany może być kombinacją wartości DCB_:

Parametry

lpRectBounds

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect , która jest używana do ustawiania prostokąta obwiedni. Wymiary prostokąta są podane w logicznym układzie współrzędnych. Ten parametr może być NULL.

flagi

Określa, jak nowe prostokąt zostanie połączona z zakumulowane prostokąta. Ten parametr może być kombinacją następujących wartości:

Uwagi

Kontroluje gromadzenia informacji stanowią granic prostokąta w kontekście określonego urządzenia.

System Windows można utrzymać prostokąta obwiedni dla wszystkich operacji rysowania. Ten prostokąt mogą być badane i zresetowane przez aplikację. Granice rysunku są przydatne do unieważnienia bitmapy w pamięci podręcznej.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetBoundsRect, :: SetBoundsRect, RECT, CRect

Index