CDC::SetBkMode 

int SetBkMode ( int nBkMode );

Wartość zwracany

Poprzednie tryb pracy w tle.

Parametry

nBkMode

Określa tryb mają zostać ustalone. Ten parametr może być jedną z następujących wartości:

Uwagi

Ustawia tryb tła. Tryb pracy w tle określa, czy system usuwa istniejące kolory tła powierzchni rysunku przed sformułowaniem tekstu, pędzle wyklutych lub dowolny styl pióra, który nie jest linią ciągłą.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetBkColor, CDC::GetBkMode, CDC::SetBkColor, :: SetBkMode

Index