CDC::SetBkColor 

wirtualne COLORREF SetBkColor ( COLORREF crColor );

Wartość zwracany

Poprzedni kolor tła jako wartości kolorów RGB. Jeśli wystąpi błąd, wartość zwracany jest 0x80000000.

Parametry

crColor

Określa nowy kolor tła.

Uwagi

Ustawia bieżący kolor tła do określonego koloru. Jeśli tryb tła jest NIEPRZEZROCZYSTE, system używa koloru tła w celu wypełnienia luk w styl linii, odstępów między kreskowane linie pędzle i tła w komórkach znaków. System używa także kolor tła podczas konwertowania mapy bitowe między kolorów i kontekstów urządzenia monochromatycznego.

Jeśli urządzenie nie może wyświetlić określony kolor, system ustawia kolor tła na najbliższy kolor fizyczne.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::BitBlt, CDC::GetBkColor, CDC::GetBkMode, CDC::SetBkMode, CDC::StretchBlt, :: SetBkColor

Index