CDC::SetAttribDC 

wirtualne nieważne SetAttribDC ( HDC hDC );

Parametry

hDC

Kontekstu urządzenia Windows.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawiania atrybutu kontekstu urządzenia, m_hAttribDC. Ta funkcja Państwa nie dołączyć kontekstu urządzenia do obiektu CDC . Tylko kontekstu urządzenia wyjściowego jest dołączony do obiektu CDC.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::SetOutputDC, CDC::ReleaseAttribDC, CDC::ReleaseOutputDC

Index