CDC::SetArcDirection

int SetArcDirection ( int nArcDirection );

Wartość zwracany

Określa starych kierunek łuku, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nArcDirection

Określa nowy kierunek łuku. Ten parametr może być jedną z następujących wartości:

Uwagi

Ustawia kierunek rysowania stosowaną do funkcji łuku i prostokąta. Domyślny kierunek jest zegara. Funkcja SetArcDirection określa kierunek, w którym następujących funkcji rysowania:

Łuk Wykres kołowy
ArcTo Prostokąt
Cięciwa RoundRect
Elipsa

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetArcDirection, :: SetArcDirection

Index