CDC::SelectStockObject 

wirtualne CGdiObject * SelectStockObject ( int nIndex );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CGdiObject , który został zastąpiony, jeśli funkcja jest pomyślne. Faktyczny obiekt wskazywany jest obiektem CPen, CBrushlub CFont . Jeśli wezwanie się nie powiedzie, wartość zwracana jest wartość NULL.

Parametry

nIndex

Określa rodzaj podstawowego obiektu pożądane. Może być jedna z następujących wartości:

Uwagi

Zaznacza obiekt CGdiObject , który odpowiada jednej z wstępnie zdefiniowanych akcji pióra, pędzle lub czcionki.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CGdiObject::GetObject

Index