CDC::SelectClipPath

BOOL SelectClipPath ( int nMode );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

nMode

Określa sposób użycia ścieżki. Dozwolone są następujące wartości:

Uwagi

Wybiera bieżącą ścieżkę jako obszar przycinania kontekstu urządzenia, łącząc nowy region z wszelkich istniejących wycinany obszar przy użyciu określonego trybu. Kontekstu urządzenia zidentyfikowane musi zawierać ścieżkę zamkniętą.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::BeginPath, CDC::EndPath

Index