CDC::ScaleWi&ndowExtnbsp;

wirtualne CSize ScaleWindowExt ( int xNum, int xDenom, int yNum, int
yDenom );

Wartość zwracany

Poprzednie zakresów okna (w jednostkach logicznych) jako obiekt CSize.

Parametry

xNum

Określa ilość, o jaką należy pomnożyć obecny zakres x.

xDenom

Określa, o który podzielił wynik mnożenia w bieżącym zakresie x wartość parametru xNum.

yNum

Określa ilość, o jaką należy pomnożyć obecny zakres y.

yDenom

Określa, o który podzielił wynik mnożenia w bieżącym zakresie y wartość parametru yNum.

Uwagi

Modyfikuje zakresów okno względem bieżącej wartości. Formuły są zapisywane w następujący sposób:

xNewWE = (xOldWE * xNum) / xDenom
yNewWE = (yOldWE * yNum) / yDenom

Nowe zakresy okna są obliczane przez pomnożenie bieżącej zakresów przez dany licznik, a następnie podzielenie przez danego mianownik.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::GetWindowExt, CSize

Index