CDC::ScaleViewportExt 

wirtualne CSize ScaleViewportExt ( int xNum, int xDenom, int yNum, int yDenom );

Wartość zwracany

Poprzednie zakresów wziernika (w jednostkach urządzenia) jako obiekt CSize.

Parametry

xNum

Określa ilość, o jaką należy pomnożyć obecny zakres x.

xDenom

Określa, o który podzielił wynik mnożenia w bieżącym zakresie x wartość parametru xNum.

yNum

Określa ilość, o jaką należy pomnożyć obecny zakres y.

yDenom

Określa, o który podzielił wynik mnożenia w bieżącym zakresie y wartość parametru yNum.

Uwagi

Modyfikuje zakresów wziernika względem bieżącej wartości. Formuły są zapisywane w następujący sposób:

xNewVE = (xOldVE * xNum) / xDenom
yNewVE = (yOldVE * yNum) / yDenom

Nowe zakresy wziernika są obliczane przez pomnożenie bieżącej zakresów przez dany licznik, a następnie podzielenie przez danego mianownik.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::GetViewportExt, CSize

Index