CDC::SaveDC 

wirtualne int SaveDC ( );

Wartość zwracany

Całkowitą określającą kontekstu urządzenia zapisane. Jeśli wystąpi błąd, to 0. Ta wartość zwracany można użyć do przywrócenia kontekstu urządzenia przez wywołanie RestoreDC.

Uwagi

Zapisuje bieżący stan kontekstu urządzenia kopiując informacje o stanie (takich jak wycinany obszar, zaznaczone obiekty i tryb mapowanie) stos kontekstu utrzymywane przez system Windows. Kontekstu urządzenia zapisane można później przywrócić za pomocą RestoreDC.

SaveDC może być używana dowolną liczbę razy do zapisania dowolną liczbę państw kontekstu urządzenia.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::RestoreDC, :: SaveDC

Index