CDC::RestoreDC 

wirtualne BOOL RestoreDC ( int nSavedDC );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli określony kontekst został przywrócony; inny sposób 0.

Parametry

nSavedDC

Określa kontekstu urządzenia do przywrócenia. Może to być wartość zwracany przez poprzedniego wywołania funkcji SaveDC . Jeśli nSavedDC jest –1, ostatnio zapisanych kontekstu urządzenia jest przywracany.

Uwagi

Przywraca kontekstu urządzenia do poprzedniego stanu zidentyfikowane przez nSavedDC. RestoreDC przywraca kontekstu urządzenia przez już Państwo informacje stosu utworzone przez wcześniejsze wywołania funkcji członek SaveDC.

Stos może zawierać informacje o stanie dla kilku kontekstów urządzeń. Jeśli kontekście określonej przez nSavedDC nie znajduje się na wierzchu stosu, RestoreDC usuwa wszystkie informacje o stanie między kontekstu urządzenia określonej przez nSavedDC i wierzch stosu. Usunięte informacje zostaną utracone.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::SaveDC, :: RestoreDC

Index