CDC::ResetDC 

BOOL ResetDC ( Stała DEVMODE * lpDevMode );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpDevMode

Wskaźnik Windows DEVMODE struktury.

Uwagi

Wywoła&nie tej funkcji Państwa, aby zaktualizować kontekstu urządzenia, otoczona przez obiekt CDC . Kontekstu urządzenia jest aktualizowane na podstawie informacji określonych w Windows DEVMODE structure.nbsp; Ta funkcja Członkowskie resetuje tylko atrybutu kontekstu urządzenia.

Aplikacja będzie zazwyczaj użyć funkcji Państwa ResetDC , kiedy okno przetwarza wiadomość WM_DEVMODECHANGE . Można również użyć tej funkcji członek aby zmienić orientację papieru lub pojemników papieru podczas drukowania dokumentu.

Aby zmienić nazwę sterownika, nazwę urządzenia lub port wyjścia nie można używać tej funkcji członek. Gdy użytkownik zmieni połączenie z portem lub nazwę urządzenia, należy usunąć oryginalne kontekstu urządzenia i utworzyć nowy kontekst urządzenia z nowymi informacjami.

Przed wywołaniem tej funkcji Członkowskich, musi zapewnić, że wszystkie obiekty (innych niż obiekty zapasów), które została wybrana do kontekstu urządzenia zostały wybrane z.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::m_hAttribDC, :: ResetDC, WM_DEVMODECHANGE, DEVMODE

Index