CDC::ReleaseOutputDC 

wirtualne nieważne ReleaseOutputDC ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do zestawu replik m_hDC wartość null. Nie można wywołać tej funkcji członek, gdy kontekstu urządzenia wyjściowego jest dołączony do obiektu CDC . Użyj funkcji członek Odłącz aby odłączyć kontekstu urządzenia wyjściowe.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::SetAttribDC, CDC::SetOutputDC, CDC::ReleaseAttribDC, CDC::m_hDC

Index