CDC::ReleaseAttribDC 

wirtualne nieważne ReleaseAttribDC ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić m_hAttribDC wartość null. Nie spowoduje Odłącz występują. Tylko kontekstu urządzenia wyjściowego jest dołączony do obiektu CDC , a tylko może być odłączana.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::SetOutputDC, CDC::SetAttribDC, CDC::ReleaseOutputDC, CDC::m_hAttribDC

Index