CDC::RectVisible 

wirtualne BOOL RectVisible ( LPCRECT lpRect ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli jakakolwiek część danego prostokąta leży wewnątrz jest wycinany obszar; inny sposób 0.

Parametry

lpRect   Punkty struktury RECT lub obiekt CRect , który zawiera współrzędne logiczne określonego prostokąta.

Uwagi

Określa, czy jakakolwiek część danego prostokąta mieści się w jest wycinany obszar kontekstu wyświetlania.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::PtVisible, CDC::SelectClipRgn, CRect, :: RectVisible, RECT

Index