CDC::Recta&nglenbsp;

BOOL Rectangle( int x1, int y1, int x2, int y2 );

BOOL Prostokąta ( LPCRECT lpRect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

x 1

Określa współrzędną x lewym górnym rogu prostokąta (w jednostkach logicznych).

y1

Określa współrzędną y lewym górnym rogu prostokąta (w jednostkach logicznych).

x 2

Określa współrzędną x prawego dolnego narożnika prostokąta (w jednostkach logicznych).

y2

Określa współrzędną y prawego dolnego narożnika prostokąta (w jednostkach logicznych).

lpRect

Określa prostokąt jednostek logicznych. Można przekazać obiekt CRect lub wskaźnika do struktury RECT dla tego parametru.

Uwagi

Rysuje prostokąt przy użyciu bieżącego pióra. Wnętrze prostokąta jest wypełniany przy użyciu aktualnego pędzla.

Prostokąt rozciąga się do, ale nie zawiera współrzędne prawej i dolnej. Oznacza to, że wysokość prostokąta jest y2y1 i szerokości prostokąta jest x 2x 1. Szerokość i wysokość prostokąta musi być większy niż 2 i mniej niż 32 767 jednostek.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: Prostokąt, CDC::PolyLine, CDC::RoundRect, RECT, CRect

Index