CDC::RealizePalette 

UINT RealizePalette ( );

Wartość zwracany

Wskazuje, jak wiele wpisów w palecie logiczne były mapowane do różnych wpisów w palecie systemu. Stanowi to liczba wpisów, które ta funkcja mapowane ponownie do dostosowania zmiany w palecie systemu, ponieważ logiczne palety ostatnio została zrealizowana.

Uwagi

Zapisy map z aktualną paletę logiczne jest paleta systemu.

Logiczne paletę działa jako buforu między systemu, umożliwia aplikacji używać wielu kolorów w razie potrzeby bez zakłócania jego własnych wyświetlane kolory i aplikacji intensywnie wykorzystujących koloru lub kolorów wyświetlanych przez inne okna.

Gdy okno ma fokusa wejścia i wywołania RealizePalette, Windows zapewnia, że wszystkie żądane kolory do maksymalnej liczby jednocześnie dostępny na ekranie zostanie wyświetlone okno. System Windows wyświetla także kolory nie znaleziono w oknie palety dopasowując je do dostępnych kolorów.

Ponadto system Windows dopasowuje kolory wymaganych przez nieaktywną systemu windows, które wywołują funkcję tak blisko, jak to tylko możliwe, na dostępnych kolorów. Zmniejsza to znacznie niepożądanych zmian w kolory wyświetlane w oknach nieaktywny.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::SelectPalette, CPalette, :: RealizePalette

Index