CDC::QueryAbort 

BOOL QueryAbort ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość zwracany jest niezerowa, jeśli należy kontynuować drukowanie lub jeśli istnieje procedura przerwanie. Jest 0, jeśli zadanie drukowania powinno zostać zakończone. Wartość zwracany jest dostarczana przez funkcję przerwanie.

Uwagi

Wywołuje funkcję przerwanie zainstalowane przez funkcję Państwa SetAbortProc aplikację drukowania i kwerend, czy drukowanie powinno zostać zakończone.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::SETABORTPROC

Index