CDC::PolyPolyline

BOOL PolyPolyline ( Stała pkt * lpPoints, Stała DWORD * lpPolyPoints, int nCount );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpPoints

Punkty do tablicy struktur, które zawiera wierzchołki łamaną. Łamaną są określane sukcesywnie.

lpPolyPoints

Punkty do tablicy zmienne określające liczbę punktów w tablicy lpPoints dla odpowiednich wielokąta. Każdy wpis musi być większa niż lub równa 2.

nCount

Określa całkowitą liczbę liczników w tablicy lpPolyPoints.

Uwagi

Rysuje wiele serii połączonych segmentów. Segmenty linii są rysowane przy użyciu bieżącego pióra. Rysunki utworzone przez segmenty nie są wypełniane. Bieżąca pozycja jest używane ani aktualizowane przez tę funkcję.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::Polyline, CDC::PolylineTo, :: PolyPolyline

Index