CDC::PolylineTo

BOOL PolylineTo ( Stała pkt * lpPoints, int nCount );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpPoints

Punkty do tablicy punktów danych struktur, które zawiera wierzchołki linii.

nCount

Określa liczbę punktów w tablicy.

Uwagi

Rysuje jednego lub więcej linii prostych. Linia jest narysowana od bieżącej pozycji do pierwszego punktu, określonej przez parametr lpPoints przy użyciu bieżącego pióra. Za każdy dodatkowy wiersz funkcja zwraca się z punktem końcowym poprzedniego wiersza następnego punktu określonej przez lpPoints. PolylineTo przenosi aktualne stanowisko do punktu końcowego ostatniego wiersza. Jeśli segmenty linii przez tę funkcję tworzą zamknięty rysunek, rysunek nie jest wypełnione.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::LineTo, CDC::Polyline, CDC::MoveTo, :: PolylineTo

Index