CDC::Polyli&nenbsp;

BOOL Łamanej ( LPPOINT lpPoints, int nCount );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpPoints

Punkty do tablicy punkt struktur lub CPoint obiektów do podłączenia.

nCount

Określa liczbę punktów w tablicy. Wartość ta musi być co najmniej 2.

Uwagi

Zwraca zestaw segmentów linii prostych łączących punkty określonej przez lpPoints. Wiersze są pobierane z pierwszego punktu poprzez kolejne punkty za pomocą bieżącego pióra. W odróżnieniu od funkcji członek LineTo Polyline , funkcja używa ani aktualizuje bieżącą pozycję.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz :: łamanej w Win32 SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::LineTo, CDC::Polygon, punkt CPoint

Index