CDC::Polygo&nnbsp;

BOOL Wielokąt ( LPPOINT lpPoints, int nCount );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpPoints

Punkty do tablicy punktów, które określa wierzchołki wielokąta. Każdy punkt w tablicy jest strukturą punktu lub obiekt CPoint.

nCount

Określa liczbę wierzchołków w tablicy.

Uwagi

Rysuje wielokąt składający się z dwóch lub więcej punktów (wierzchołków) połączone liniami, przy użyciu bieżącego pióra. System zamyka wielokąt automatycznie, jeśli jest to konieczne, rysując linię od ostatniego wierzchołek do pierwszego.

Bieżący tryb Wielokąt wypełnianie mogą być pobierane lub ustawić za pomocą funkcji członek GetPolyFillMode i SetPolyFillMode.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetPolyFillMode, CDC::Polyline, CDC::PolyPolygon, CDC::SetPolyFillMode, CPoint, :: wielokąt

Index