CDC::PolyBezierTo

BOOL PolyBezierTo ( Stała pkt * lpPoints, int nCount );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpPoints

Punkty do tablicy punkt struktur danych, które zawiera punkty końcowe i kontroli punktów.

nCount

Określa liczbę punktów w tablicy lpPoints . Wartość ta musi być trzy razy liczba krzywe wyciągnąć, ponieważ każdy krzywej Béziera drugiego stopnia wymaga dwóch punktów kontrolnych i punkt końcowy.

Uwagi

Rysuje krzywe Béziera drugiego stopnia jednego lub więcej. Ta funkcja zwraca sześciennych Béziera drugiego stopnia krzywe za pomocą punktów kontrolnych, określonej przez parametr lpPoints . Pierwszy krzywej składanej jest pobierana z bieżącej pozycji do trzeciego punktu za pomocą dwóch pierwszych punktów jako punkty kontrolne. Dla każdego kolejnego krzywej składanej funkcja musi dokładnie trzy więcej punktów i używa punktu końcowego poprzedniego krzywej składanej jako punktu wyjścia do następnego. PolyBezierTo przenosi aktualne stanowisko do punktu końcowego ostatniego krzywej Béziera drugiego stopnia. Rysunek nie jest wypełnione. Ta funkcja rysuje linie przy użyciu bieżącego pióra.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::MoveTo, CDC::PolyBezier, :: PolyBezierTo

Index