CDC::PolyBezier

BOOL PolyBezier ( Stała pkt * lpPoints, int nCount );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpPoints

Punkty do tablicy punkt struktur danych, które zawierają punkty końcowe i punkty spline(s).

nCount

Określa liczbę punktów w tablicy lpPoints . Wartość ta musi być jeden częściej niż trzy razy liczba krzywe wyciągnąć, ponieważ każdy krzywej Béziera drugiego stopnia wymaga dwóch punktów kontrolnych i punktu końcowego i początkowego krzywej składanej wymaga dodatkowych punkt początkowy.

Uwagi

Rysuje krzywe Béziera drugiego stopnia jednego lub więcej. Ta funkcja zwraca sześciennych krzywe Béziera drugiego stopnia przy użyciu punktów końcowych i punkty kontrolne określone przez parametr lpPoints . Pierwszy krzywej składanej jest pobierana z pierwszego punktu do punktu czwarty przy użyciu punktów drugiego i trzeciego jako punkty kontrolne. Każde kolejne krzywej składanej w sekwencji musi dokładnie trzy więcej punktów: punkt końcowy poprzedniego krzywej składanej jest wykorzystywany jako punkt początkowy, kolejne dwa punkty w sekwencji są punkty kontrolne i trzeci jest punktem końcowym.

Bieżąca pozycja nie jest używane ani aktualizowane przez funkcję PolyBezier . Rysunek nie jest wypełnione. Ta funkcja rysuje linie przy użyciu bieżącego pióra.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::PolyBezierTo, :: PolyBezier

Index