CDC::Pai&ntRgnnbsp;

BOOL PaintRgn ( CRgn * pRgn );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

pRgn

Identyfikuje obszar wypełniony. Współrzędne dla danego regionu są określone w jednostkach urządzenia.

Uwagi

Wypełnia regionu określonego przez pRgn za pomocą aktualnego pędzla.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CBrush, CDC::SelectObject, CDC::FillRgn, :: PaintRgn, CRgn

Index