CDC::OffsetWi&ndowOrgnbsp;

CPoint OffsetWindowOrg ( int nWidth właściwości, int nHeight );

Wartość zwracany

Poprzednie pochodzenia okna (w logicznym układzie współrzędnych) jako obiekt CPoint.

Parametry

nWidth właściwości

Określa liczbę jednostek logicznych, aby dodać do współrzędnej x bieżącym początkiem.

nHeight

Określa liczbę jednostek logicznych, aby dodać do współrzędnej y pochodzenia bieżącego.

Uwagi

Modyfikuje współrzędne pochodzenia okno względem współrzędnych pochodzenia bieżącego okna.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::GetWindowOrg, CDC::OffsetViewportOrg, CDC::SetWindowOrg, CPoint

Index