CDC::OffsetViewportOrg 

wirtualne CPoint OffsetViewportOrg ( int nWidth właściwości, int nHeight );

Wartość zwracany

Poprzednie pochodzenia wziernika (w układzie współrzędnych urządzenia) jako obiekt CPoint.

Parametry

nWidth właściwości

Określa liczbę jednostek urządzenia do dodania do współrzędnej x bieżącym początkiem.

nHeight

Określa liczbę jednostek urządzenia do dodania do współrzędnej y pochodzenia bieżącego.

Uwagi

Modyfikuje współrzędne pochodzenia wziernika względem współrzędnych bieżącym początkiem WZIERNIKA.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::GetViewportOrg, CDC::OffsetWindowOrg, CDC::SetViewportOrg, CPoint

Index