CDC::OffsetClipRg&nnbsp;

wirtualne int OffsetClipRgn ( int x, int y );

wirtualne int OffsetClipRgn ( rozmiar rozmiar );

Wartość zwracany

Nowy region typu. Może mieć jedną z następujących wartości:

Parametry

x

Określa liczbę jednostek logicznych, przesuń mysz w lewo lub prawo.

y

Określa liczbę jednostek logicznych przenieść w górę lub w dół.

rozmiar

Określa ilość do przesunięcia.

Uwagi

Przesuwa jest wycinany obszar kontekstu urządzenia o określonym przesunięciem. Funkcja przenosi jednostek x regionie wzdłuż osi x i y jednostek wzdłuż osi y.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::SelectClipRgn, :: OffsetClipRgn

Index