CDC::MoveTo 

CPoint MoveTo( int x, int y );

CPointMoveTo (pkt,pkt);

Wartość zwracany

Współrzędne x i y poprzednie położenie jako obiekt CPoint.

Parametry

x

Określa logiczne współrzędnej x nowego stanowiska.

y

Określa logiczne współrzędna y nowego stanowiska.

punkt

Określa nowe położenie. Można przekazać struktury punkt lub obiekt CPoint dla tego parametru.

Uwagi

Przesuwa bieżącej pozycji punktu określonego przez x i y (lub punkt).

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::GetCurrentPosition, CDC::LineTo, CPoint, pkt

Index