CDC::m_hDC

Uwagi

Kontekstu urządzenia wyjściowego dla tego obiektu CDC . Domyślnie m_hDC jest równa m_hAttribDC, inne kontekstu urządzenia, otoczona przez CDC. Ogólnie CDC wywołania interfejsu GDI, które utworzyć wyjściowy przejdź do kontekstu urządzenia m_hDC . Możesz zainicjalizować m_hDC i m_hAttribDC do różnych urządzeń. Zobacz opis klasy CDC więcej informacji na temat wykorzystania tych kontekstach dwa urządzenia.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::m_hAttribDC, CDC::SetOutputDC, CDC::ReleaseOutputDC

Index