CDC::m_hAttribDC

Uwagi

Kontekstu urządzenia atrybut dla tego obiektu CDC . Domyślnie ten kontekstu urządzenia jest równa m_hDC. Ogólnie wywołania CDC GDI, które żądania informacji od kontekstu urządzenia są skierowane do m_hAttribDC. Zobacz opis klasy CDC więcej informacji na temat wykorzystania tych kontekstach dwa urządzenia.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::m_hDC, CDC::SetAttribDC, CDC::ReleaseAttribDC

Index