CDC::LPtoHIMETRIC

nieważne LPToHIMETRIC ( LPSIZE lpSize ) Stała;

Parametry

lpSize

Punkty do struktury rozmiar lub obiektu CSize.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji konwersji jednostki logiczne do jednostek HIMETRIC . Funkcja ta dają HIMETRIC rozmiarów OLE, konwertowanie z trybu naturalnych mapowania aplikacji. Należy zauważyć, że zakresy urządzenia okna i wziernika wpływa na wynik.

Konwersja odbywa się przez konwertowanie jednostek logicznych na piksele przy użyciu kontekstu urządzenia bieżące mapowania jednostek, a następnie konwersji jednostki te jednostki HIMETRIC.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::HIMETRICtoLP, CDC::LPtoDP, CDC::DPtoHIMETRIC

Index