CDC::Li&neTonbsp;

BOOL LineTo( int x, int y );

BOOLLineTo (pkt,pkt);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli linia jest narysowana; inny sposób 0.

Parametry

x

Określa logiczne współrzędna x punktu końcowego dla wiersza.

y

Określa logiczne współrzędna y punktu końcowego dla wiersza.

punkt

Określa punkt końcowy dla wiersza. Można przekazać struktury punkt lub obiekt CPoint dla tego parametru.

Uwagi

Rysuje linię od bieżącej pozycji do, ale nie włącznie, punkt określony przez x i y (lub punkt). Linia jest narysowana za pomocą wybranego pióra. Bieżąca pozycja jest ustawiony na x,y lub z punktu.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::MoveTo, CDC::GetCurrentPosition, :: LineTo, CPoint, pkt

Index