CDC::IsPri&ntingnbsp;

BOOL IsPrinting ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt CDC jest drukarka DC; inny sposób 0.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index