CDC::I&nvertRgnnbsp;

BOOL InvertRgn ( CRgn * pRgn );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

pRgn

Identyfikuje regionu chcesz odwrócić. Współrzędne dla regionu są określone w jednostkach urządzenia.

Uwagi

Odwraca kolory w regionie określonym przez pRgn. Na monochromatyczne wyświetlacze funkcja powoduje białych pikseli czarny i czarne piksele białe. Na kolorowe wyświetlacze odwracanie zależy jak kolory są generowane w celu wyświetlania.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::FillRgn, CDC::PaintRgn, CRgn, :: InvertRgn

Index