CDC::I&nvertRectnbsp;

nieważne InvertRect ( LPCRECT lpRect );

Parametry

lpRect

Wskazuje RECT , zawierający logiczne współrzędne prostokąta odwrócenie. Można również przekazać obiekt CRect dla tego parametru.

Uwagi

Odwraca zawartość danego prostokąta. Inwersja jest logiczne nie operacji i Przerzuca bitów każdego piksela. Na monochromatyczne wyświetlacze funkcja powoduje białych pikseli czarny i czarne piksele białe. Na kolorowe wyświetlacze odwracanie zależy jak kolory są generowane w celu wyświetlania. Wywołanie InvertRect dwa razy z samym prostokąt przywraca wyświetlania jego poprzednie kolory.

W przypadku pustego prostokąta, nic nie jest rysowany.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::FillRect, :: InvertRect, CRect, RECT

Index