CDC::I&ntersectClipRectnbsp;

wirtualne int IntersectClipRect ( int x 1, int y1, int x 2, int y2 );

wirtualne int IntersectClipRect ( LPCRECT lpRect );

Wartość zwracany

Typ nowego obszaru przycinania. Może mieć jedną z następujących wartości:

Parametry

x 1

Określa logiczne współrzędną x lewym górnym rogu prostokąta.

y1

Określa logiczne współrzędna y lewym górnym rogu prostokąta.

x 2

Określa logiczne współrzędną x prawego dolnego narożnika prostokąta.

y2

Określa logiczne współrzędna y prawego dolnego narożnika prostokąta.

lpRect

Określa prostokąt. Można przekazać obiekt CRect lub wskaźnika do struktury RECT dla tego parametru.

Uwagi

Tworzy nowy region odcinania tworzących przecięcie bieżącego regionu i prostokąt określony przez x 1, y1, x 2i y2. Interfejs GDI klipów wszystkich kolejnych danych wyjściowych do mieszczą się nową granicą. Szerokość i wysokość nie może przekraczać 32 767.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: IntersectClipRect, CRect, RECT

Index