CDC::HIMETRICtoLP

nieważne HIMETRICtoLP ( LPSIZE lpSize ) Stała;

Parametry

lpSize

Wskazuje rozmiar struktury lub obiekt CSize.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji konwersji jednostki HIMETRIC do jednostek logicznych. Funkcję tę należy stosować podczas pobrać rozmiary HIMETRIC z OLE i chcesz przekonwertować je na tryb naturalnych mapowania aplikacji.

Konwersja jest osiągnięte przez pierwsze konwersji jednostki HIMETRIC pikseli, a następnie konwersji tych jednostek jednostek logicznych przy użyciu kontekstu urządzenia bieżące mapowania jednostek. Należy zauważyć, że zakresy urządzenia okna i wziernika wpływa na wynik.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::HIMETRICtoDP, CDC::DPtoLP

Index