CDC::HIMETRICtoDP

nieważne HIMETRICtoDP ( LPSIZE lpSize ) Stała;

Parametry

lpSize

Wskazuje rozmiar struktury lub obiekt CSize.

Uwagi

Funkcję tę należy stosować podczas konwertowania rozmiarów HIMETRIC z OLE pikseli.

Jeśli tryb mapowania obiekt kontekstu urządzenia jest MM_LOENGLISH, MM_HIENGLISH, MM_LOMETRIC lub MM_HIMETRIC, konwersja jest oparte na liczbę pikseli na cal fizyczne. Jeśli tryb mapowanie jest inne niż ograniczenia trybów (np. MM_TEXT), następnie konwersji opiera na liczbę pikseli na cal logiczny.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::LPtoDP, CDC::HIMETRICtoLP

Index