CDC::GetWi&ndowOrgnbsp;

CPoint GetWindowOrg ( ) Stała;

Wartość zwracany

Pochodzenie okna (w logicznym układzie współrzędnych) jako obiekt CPoint.

Uwagi

Pobiera współrzędne x i y pochodzenia okna skojarzonego z kontekstu urządzenia.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::GetViewportOrg, CDC::SetWindowOrg, CPoint

Index