CDC::GetWi&ndowExtnbsp;

CSize GetWindowExt ( ) Stała;

Wartość zwracany

X - i y zakresów (w jednostkach logicznych) jako obiekt CSize.

Uwagi

Pobiera zakresów x i y okno skojarzonego z kontekstu urządzenia.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::SetWindowExt, CSize, CDC::GetViewportExt

Index