CDC::GetWindow

CWnd * GetWindow ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CWnd w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Uwagi

Zwraca okna skojarzonego z kontekstu urządzenia wyświetlania. Jest to zaawansowana funkcja. Na przykład funkcja Państwa nie może zwrócić okno widoku podczas drukowania lub podglądu wydruku. Zwraca zawsze okna związane z danych wyjściowych. Funkcje wyjścia, używające danej DC rysować w tym oknie.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWnd::GetDC, CWnd::GetWindowDC, :: GetWindow

Index