CDC::GetViewportOrg 

CPoint GetViewportOrg ( ) Stała;

Wartość zwracany

Pochodzenie wziernika (w układzie współrzędnych urządzenia) jako obiekt CPoint.

Uwagi

Pobiera współrzędne x i y pochodzenia wziernika skojarzonego z kontekstu urządzenia.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::GetWindowOrg, CPoint, CDC::SetViewportOrg

Index