CDC::GetTextFace 

int GetTextFace ( int nCount, LPTSTR lpszFacename ) Stała;

int GetTextF&ace (CStringamp;rString) stała;

Wartość zwracany

Liczba bajtów kopiowany z bufora, nie włączając kończącego znaku null. Jest 0, jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nCount

Określa rozmiar buforu (w bajtach). Jeśli nazwa kroju czcionki jest dłuższa niż liczba bajtów określona przez parametr ten, nazwa jest obcięty.

lpszFacename

Punkty do buforu nazwy kroju czcionki.

rString

 Odwołanie do obiektu CString.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby skopiować nazwa kroju czcionki bieżącej czcionki do buforu. Nazwa kroju czcionki są kopiowane jako ciąg zakończony znakiem null.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetTextMetrics, CDC::SetTextAlign, CDC::TextOut, :: GetTextFace

Index