CDC::GetTextExtent

CSize GetTextExtent ( LPCTSTR lpszString, int nCount ) Stała;

CSize GetTextExtent (const CString&str) stała;

Wartość zwracany

Wymiary ciąg (w jednostkach logicznych) w obiekcie CSize.

Parametry

lpszString

Punkty na ciąg znaków. Można również przekazać obiekt CString dla tego parametru.

nCount

Określa liczbę znaków w ciągu.

str

 Obiekt CString , który zawiera określonych znaków.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek obliczyć szerokość i wysokość wiersza tekstu przy użyciu bieżącej czcionki do ustalenia wymiarów. Informacje są pobierane z m_hAttribDC, atrybutu kontekstu urządzenia.

Bieżącego obszaru przycinania nie wpływa na szerokość i wysokość zwróconych przez GetTextExtent.

Ponieważ niektóre urządzenia należy umieszczać znaków w tablicach regularnych komórki (oznacza to, że wykonują kerningu), suma zakresy znaków w ciągu nie może być równa mierze ciąg.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::GetTabbedTextExtent, CDC::m_hAttribDC, CDC::m_hDC, CDC::GetOutputTextExtent, CDC::SetTextJustification, CSize

Index